Botaniske Phalaenopsis
- en oversigt over naturligt forekommende arter, underarter, varianter og former af disse
Hvis du har billeder af en eller flere af de botaniske varianter, jeg endnu ikke har billeder af på siden her, som jeg må bruge for at gøre siden mere komplet, så vil jeg være meget taknemmelig, hvis du vil sende dem til info@carphunters.com.
Tak for hjælpen!

Oprettet d. 5. juni 2007 af Kenth Esbensen

Sidst opdateret d. 27. november 2013


Phalaenopsis amabilis - subgenus Phalaenopsis - section Phalaenopsis


Typen
(Blume 1825)

intet billede


var. aurea
(Rolfe 1866)


subsp. moluccana
(EA Christenson 2001)

intet billede


var. papuana (Rudolf Schlechter)
- ang. syn. subsp. rosentroemii

intet billede


var. rimestadiana
(-)

intet billede


var. rimestadiana vinicolor
(-)

intet billede


subsp. rosenstroemii (EA Christenson 2001)
- ang. syn. var papuana


var. Sabah
(-)

intet billede


var. vinicolor
(-)


subsp. palawan
Bemærk:
Det påstås, at langt de fleste af de planter, der sælges i Europa som værende Phal. amabilis  faktisk er hybrider - og hovedparten af dem endda med Phal. aphrodite som primært ophav.
Andre er ganske enkelt en af formerne af Phal. aphrodite, som amabilis i mange år er blevet udbredt forvekslet med - og stadig bliver  det hos især eksportører fra Taiwan.
De sælger aphrodite som amabilis. -  ofte som amabilis var. formosana - hvilket er noget sludder, da en sådan ikke eksisterer botanisk set!
Selv om det burde være let at se forskel, hvis man kender type-beskrivelserne - også selv om arten på grund af det store udbredelsesområde er forholdsvis variabel.
Nye oplysninger , som jeg fandt i oktober '08, fra W. Bandish antyder, at der skulle være fundet en ny variant på Papua New Guinea - forskellig fra var. papuana. Det skulle betyde, at der således findes 2 forskellige varianter af arten på New Guinea (de eneste af slægten på øen).
- Spændende at høre nærmere om den sag - og om den bliver alment anerkendt!
- Ofte tager den slags adskillige år!

Phalaenopsis amboinensis - subgenus Polychilos - section Amboinenses

 


Typen (JJ. Smith 1911) - også kaldt var. amboinensis
- bundfarven hvid på type-planten


form med gul/grønlig bundfarve.
(denne variant er aldrig formelt beskrevet)


var. flavida
(EA Christenson 2001)

intet billede


var. alba
 
(ikke formelt beskrevet)

 

intet billede


Var. flava (ikke formelt beskrevet )

     

Phalaenopsis aphrodite - subgenus Phalaenopsis - section Phalaenopsis


Typen (Reichenbach 1862)
syn. Phal. amabilis -
subsp. aphrodite

intet billede


subsp. formosana
(EA Christenson 2001)


subsp. formosana
Grex: 'White' x *Weisse'


Variegated leaf green / yellow
 


Phalaenopsis appendiculata - subgenus Parishianae

intet billede


Typen (CE Carr 1929)
syn. Polychilos appendiculata

intet billede


forma alba (-)

intet billede


forma coerulea (-)

 

Phalaenopsis bastianii - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Gruss & Röellke 1991)

intet billede


forma flava (Gruss & Röllke 1991)

  Bemærk:
Mange tvivler på, at der i øjeblikket overhovedet findes artsrene planter i kultur, da arten igennem mange år har værer uerkendt og forvekslet med Phal. mariae, som den derfor ganske ofte utilsigtet har været blandet med i avlen af frøplanter.
Det afspejles også af, at planten har været betegnet som "Phal. mariae med oprette skafter" - i modsætning til de sædvanlige hængende skafter hos den art.

Phalaenopsis bellina - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (EA Christenson 1995)
syn. Phalaenopsis violacea var. bellina; Phal. violacea Borneo


forma alba 
 
(EA Christenson 2001)


forma bowringiana
(EA Christenson 1995)

intet billede


forma murtoniana
(EA Christenson 1995)

intet billede


forma punctata
(EA Christenson 1995)


forma coerulea
(-)


forma flaveolescens
(-)


forma semi-alba
(-)

      Bemærk:
Tidligere kaldt Phal. violacea Borneo, men nu anerkendt fom selvstændig art på baggrund af både klart anderledes farvetegning, morfologiske forskelle i læben, blomstens størrelse og form, samt duft. Også plantens vækst er anderledes, med større og rundere blade.
Phal. bellina's duft skyldes  helt overvejende2 aromatiske stoffer  i en blanding bestående af
64% géraniol og 36%  linalool.
Phal. violacea indeholder også disse stoffer - men i blanding med 55%  elemycin og 27% cinnamonylalkohol - altså skyldes den anderledes duft her overvejende de sidstnævnte stoffer.

Phalaenopsis borneënsis - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Garay 1995)

     

Phalaenopsis braceana - subgenus Aphyllae

intet billede


Typen (JD Hook 1986)
syn. Kingideum braceana; Doritis braceana

     

Phalaenopsis buyssoniana - subgenus Phalaenopsis - section Esmeralda


Typen (Reichenbach 1888)
syn. Doritis pulcherima
var. buyssoniana (Seidenfaden & Smitinand 1965)

    Bemærk:
Denne art regnes for at være en naturligt forekommende 4n population, stående meget tæt på Phal. pulcherima, men altså klart afvigende herfra. Det dobbelte kromosomantal fører til at plante og blomster er meget større end den nærtstående art.

Phalaenopsis celebensis - subgenus Phalaenopsis - section Stauroglottis

 


Typen (Sweet 1980)

intet billede


var. flava (ikke formelt beskrevet)

   

Phalaenopsis chibae - subgenus Phalaenopsis - section Deliciosae

 


Typen (Yukawa 1996)
syn. Kingidium chibae

     

Phalaenopsis cochlearis - subgenus Polychilos - section Fuscatae


Typen (Holttum1964)

     

Phalaenopsis corningiana - subgenus Polychilos - section Zebrinae


Typen (Reichenbach 1879)

intet billede


var. flava (Fowlie 1982 - men ikke formelt beskrevet)

  Bemærk:
Selv om den er anerkendt som selvstændig art, har nyere genetisk forskning ikke helt sikkert kunne adskille den fra Phal. sumatrana, som den under alle omstændigheder er meget tæt beslægtet med. Begge arter skulle så have videreudviklet sig fra den fælles stam-art Phal. zebrina.
Dette er næppe alment anerkendt  (sept. 2009)

Phalaenopsis cornu-cervi - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Breda 1860 / Bl. & Reichenbach)
syn. Polychilos cornu-cervi


var. Indisk type
(syn. var. buntii?)


var. Thailand type
(-)

 


f. flava (Braem 1990)
syn. Phal. cornu-cervi 'alba'


f. chattaladae
(Grove 2006)


f. sanguinea (EA Christenson 2001)
syn. var. rubescens


f. sanguinea
klon: 'Red' x self


f. sanguinea
klon: 'Red' #2

    Bemærk:
Der er stor konfussion vedrørende især de meget kraftigt farvede typer. Christenson anerkendte således ikke thalebanii som en art - men gjorde det på baggrund af planter, vi nu véd var af 'chattalada'-formen - og ingen af de planter, der idag er kendt på markedet som thalebanii ligner overhovedet Seidenfadens beskrivelse eller de primære billeder af Nik Fahmi (Vortex) fra Malaysia.
De seneste erfaringer med  forma chattalada er, at der faktisk godt kan dukke planter op, der slet ikke er så ensfarvede, som man hele tiden har lagt vægt på!
Endelig er der det problem, at folk ikke kan lade være med at blande dem - og krydser dem med hinanden!
Hvor mange planter, der således er arts- eller type-rene efterhånden, er også et spørgsmål.

Phalaenopsis deceptrix - subgenus Polychilos - section Amboinenses

intet billede


Typen (Breda) Blume and Rchb. f.
 

    Bemærk:
Ikke alment anerkendt som selvstændig art, og regnes af mange til at være en form for Phal. cornu-cervi. Der er dog så store forskelle på både collum og læbens udformning, at jeg regner den som selvstændig art.
Jeg er imidlertid ikke sikker på, om den kan adskilles fra Phal. lamelligera - som mange anser for at være samme art.
Måske er de begge varianter af Phal. cornu-cervi.
Andre har luftet, at der måske er tale om primære hybrider - eller  geografiske underarter.

Phalaenopsis deliciosa - subgenus Phalaenopsis - section Deliciosae


Typen (Reichenbach 1854)
syn. Kingidium deliciosum, Phal. / Kingidium decumbens


subsp. hookeriana
(Gruss & Röellke / EA Christenson 2001)

intet billede


subsp. phillipinensis
(-) - syn. Kingidium phillipinensis

Bemærk:
Denne art har flere synonymer end de fleste - og Kingidium phillipinensis er bestemt ikke alment anerkendt. Den sælges stadig under eget navn - og kan være en hvilken som helst Phal. deliciosa, lader det til.
Man kan ikke engang stole på, at det er subsp. hookeriana - selv om de ofte sælges som sådan!

Slægten Kingidium  findes for tiden ikke mere, da den er ført ind under Phalaenopsis.


Phalaenopsis doweryënsis - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Garay & Christenson 2001)
syn. Phalaenopsis wightii var. stobartiana

intet billede


var. flava (-)

   

Phalaenopsis equestris - subgenus Phalaenopsis - section Stauroglottis


Typen
(Scauer 1850 / Reichenbach)
 - syn. Stauroglottis equestris, Phal. rosea


forma alba
(Schauer / Reichenbach / Christenson 2001)


forma aurea
(Reichenbach / EA Christenson 2001)


forma leukaspis
(Fowlie 1969 / EA Christenson 2001)

 


var. rosea (ikke formelt beskrevet)

intet billede


var. appari (ikke formelt beskrevet)


var. cyanochilus (-)


var. leucothante (-)


var. pynosa ((ikke formelt beskrevet))

intet billede


var. ametystina (ikke formelt beskrevet)


var. Ilocos (ikke formelt beskrevet)


var. Ilocos alba (ikke formelt beskrevet)


var. aquinii 'Strub News'  (ikke formelt beskrevet)


var. aquinii f. leucaspis 'Strub' (ikke formelt beskrevet)


var. aquinii f. leucaspis 'Struber' (ikke formelt beskrevet)


var.  riteiwanensis (ikke formelt beskrevet)


var.  riteiwanensis f. leucaspis (ikke formelt beskrevet)

intet billede


var. Tagalog (ikke formelt beskrevet)


var. Orange  Lip  (ikke formelt beskrevet)

Bemærk:
Der markedsføres åbenbart en hel del "varianter" af arten, der ligner hinanden til forveksling. Flere af disse er anerkendte varianter, men også her er der stort rod i, hvad der i både handel og litteratur kaldes hvad!
En del planter viser  sig blot at være selve arten/typen, der  er solgt som en af de attraktive varianter til en betydeligt højere pris - dem har jeg 4 af indtil nu! - Markedet er ikke helt stuerent her ... - og når man køber ungplanter uden blomst, kan man jo ikke se forskel!
Andre varianter eller kloner kan selvfølgelig være opstået ved forædling under kultur. Så er det principielt stadig artsrene planter - men så bør det slevfølgelig også fremgå, at der er tale om en kultur-variant - f.ex. med et klon-navn - så det er tilkendegivet, at varianten ikke er naturligt forekommende nogen steder.
Disse forhold har jeg endnu ikke kunne finde en afklaring på for flere af de nævnte varianters vedkommende.
Andre 'varianter' er formodentlig ganske enkelt ikke artsrene og således at betegne som hybrider ...

Phalaenopsis fasciata - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Reichenbach 1882)

    Bemærk:
Der er åbenbart stor uenighed om, hvorvidt der overhovedet findes artsrene eksemplarer i kultur mere - for den nærtstående Phal. reichenbachiana er muligvis ofte blandet ind i avlen. Alligevel sælges planterne sædvanligvis som de rene arter - så der kan være et problem her.
Jeg mener helt klart, at den viste plante er arts-ren - læben svarer fuldkommen til tegningerne af Sweet og Puplin, ligesom blomsten som sådan også gør det.

Phalaenopsis fimbriata - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (JJ Smith 1921)

intet billede


subsp. sumatrana (EA Christenson 2001)

intet billede


var. alba (Gruss & Röellke 1992)

intet billede


var. tortillis (ikke formelt beskrevet)


Phalaenopsis finleyi - subgenus Aphyllae


Typen (Seidenfaden 1988 / Christenson 2011)
syn. Kingidium minus, Phalaenopsis minus

     

Phalaenopsis floresensis - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Fowlie 1993)

intet billede


var. alba (ikke formelt beskrevet)

intet billede


var. aurea (ikke formelt beskrevet)

 

Phalaenopsis fuscata - subgenus Polychilos - section Fuscatae

intet billede


Typen (Reichenbach 1874)
syn. Polychilos fuscata

     

Phalaenopsis gibbosa - subgenus Parishianae

intet billede


Typen (Sweet 1970)
syn. Polychilos gibbosa

intet billede


var. alba (ikke formelt beskrevet)

intet billede


var. aurea (ikke formelt beskrevet)

intet billede


forma. flava (ikke formelt beskrevet - men vist af H. Hermann)

      Bemærk:
Der er "bud" efter Phal. gibbosa i de senere år, idet visse taxonomer gerne vil have adskidt Phal. petelotti og Phal. thailandica fra den brede samling af planter  hidltil kaldt gibbosa
Der er bestemt ikke koncensus endnu.

Phalaenopsis gigantea - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (JJ Smith 1909)

intet billede


var. aurea (EA Christenson 2001)

intet billede


forma decolorata  (Braem / EA Christenson 2001)

 

 

 

intet billede


var. flava


Phalaenopsis hainanensis - subgenus Aphyllae

intet billede


Typen (Tang & Wang 1974)

    Bemærk:
Mange tvivler på, om denne art kan adskilles fra Phal. wilsonii og Phal. honghenensis,, som den ligner rigtigt meget.

Phalaenopsis hieroglyphica - subgenus Polychilos - section Amboinenses

Foto: Eva Cheetham, okt. 2007


Typen (Reichenbach 1969 / Sweet)
syn. Phal. lueddemanniana var. hieroglyphica


var. flava (-)


Klon. 'C1'

 

Phalaenopsis honghenensis - subgenus Aphyllae

intet billede


Typen (FY Liu 1991)

    Bemærk:
Mange tvivler på, at denne art kan adskilles fra Phal. wilsonii og Phal.hainanensis,, som den ligner rigtigt meget.

Phalaenopsis inscriptiosinensis - subgenus Polychilos - section Zebrinae

i


Typen (Fowlie 1983)

intet billede


var. flava (ikke formelt beskrevet)

   

Phalaenopsis javanica - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (JJ Smith 1918)
syn. Polychilos javanica

intet billede


forma alba
(Gruss & Röellke / EA Christenson 2001)

   

Phalaenopsis kunstleri - subgenus Polychilos - section Fuscatae


Typen (JD Hook 1890)
syn. Polychilos kunstleri

     

Phalaenopsis lamelligera - subgenus Polychilos - section Polychilos

 


Typen (Sweet 1969)

    Bemærk:
Ikke anerkendt som selvstændig art af EA Christenson, som regner den tilhørende Phal. cornu-cervi.
I Asien anser man den for at være identisk med Phal. deceptrix (som skulle være det amerikanske navn for arten) - og er en i østen anerkendt, selvstændig art.

Phalaenopsis lindenii - subgenus Phalaenopsis - section Stauroglottis

 


Typen (Loher 1895)

intet billede


var. alba  (-)

   

Phalaenopsis lobbii - subgenus Parishianae

Jeg er ikke sikker på, om denne faktisk er arts-ren - eller om der er tale om en hybrid med den nærtstående Phal. parishii.


Typen (Reichenbach 1980/ Sweet 1982)
syn. Polychilos lobbii; Phal. parshii var. lobbii


forma flava (EA Christenson 2001)
 

intet billede


forma flavilabia (N. Trudel / EA Christenson 2001)
 

intet billede


var. Black lip (ikke formelt beskrevet)
 

intet billede


var. Yellow lip (= forma flavilabia?)

     

Phalaenopsis lowii - subgenus Proboscoides

intet billede


Typen (Reichenbach 1862))
syn. Polychilos proboscoides

intet billede


var. alba  (Gruss )
 

intet billede


var. coerulescens  (ikke formelt beskrevet)
 

 

Phalaenopsis lueddemanniana - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Reichenbach 1865)
syn. Polychilos lueddemanniana

intet billede


var. ochracea (Reichenbach 1865)
 

intet billede


var. delicata  (Reichenbach 1865)
 

intet billede


var. purpurea (-)
 


Phalaenopsis luteola - subgenus Polychilos - section Amboinenses

intet billede


Typen (Burbidge, Garay / EA Christenson & Gruss 2001))

     

Phalaenopsis maculata - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Reichenbach 1881)
 

intet billede


forma aurea (EA Christenson 2001)
syn. var. flava
- syn. var. alba

   

Phalaenopsis malipoensis - subgenus Parishianae - section Parishianae


Typen (Zhong-Jian Liu; Sing-Chi Chen, 2005)

     

Phalaenopsis mannii - subgenus Polychilos - section Polychilos


Typen (Reichenbach 1871)
syn. Plolychilos mannii


forma flava
(EA Christenson 2001)


f. maculata 'Black'
(ikke formelt beskrevet )


f. maculata 'Mahogany'
(ikke formelt beskrevet )

intet billede


var. 'Red' (ikke formelt beskrevet)


f. maculata 'Spots' (ikke formelt beskrevet)

intet billede


var. concolor (ikke formelt beskrevet )

intet billede


f. maculata (ikke formelt beskrevet )


var. 'Pale'
(ikke formelt beskrevet)


f. maculata ''Zartbitter'
(ikke formelt beskrevet)


klon ''Hourai'
(ikke formelt beskrevet)

 

Phalaenopsis mariae - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Burbidge / Warner & Williams 1883)

intet billede


var. flava (ikke formelt beskrevet)

  Bemærk:
Det er åbenbart diskuteret internationalt, om der overhovedet er artsrene planter på markedet i Europa, da der skulle være kraftig konfussion på grund af Phal. bastiani, som ofte har været anvendt i avlen i mangel på erkendelse af, at der er tale om en anden, nært beslægtet art.
Jeg er derfor ikke sikker på, om mine egne planter er arts-rene - for de ligner faktisk lidt af hvert!
Det hævdes, at Phal. maiae meget sjældendt danner keikis - mens bastiani gør det hele tiden - så keikis skulle rejse mistanke om, at din mariae ikke er arts-ren!

Phalaenopsis micholitzii - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Rolfe 1890)

     

Phalaenopsis mirabilis - subgenus ?

intet billede


Typen (Seidenfaden 1988/ ?)
syn. Lesliea mirabilis

    Bemærk:
Dette er det nyeste medlem af Phalaenopsis-gruppen (2007), baseret på nye japanske genetisk-kemiske undersøgelser af Phalaenopsis og beslægtede familier, der har vist, at hvad Seidenfaden beskrev og betegnede som Lesliea og familien Nododorites begge må regnes som hørende under Phalaenopsis.
Mig bekendt har ingen taxonomer endnu taget denne udlægning til sig og publiceret det nye navn for arten her. Flere taxonomer er stærkt kritiske overfor det japanske studies værdi, da det ikke er dokumenteret, hvor de forskellige undersøgte planter geografisk stammer fra.

Phalaenopsis modesta - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (JJ Smith 1906)

intet billede


var. bella (Gruss & Röellke 1992)

intet billede


var. alba (ikke formelt beskrevet )

intet billede


var. coerulea (ikke formelt beskrevet)

intet billede


var. sabahensis (ikke formelt beskrevet)

     

Phalaenopsis mysorensis - subgenus Phalaenopsis - section Deliciosae

 

intet billede


Typen (Saldanha 1974)
syn. Kingidium mysorensis; Kingidium
nievium (= niveum) (Sathish 1994)

     

Phalenopsis natmataungensis


intet billede


Typen (T. Yukawa, Nb. Tanaka & J. Murata, 2010)

    23.09.10: Dette er en ny art, fundet af japanske forskere i nationalparken Natma Tuang på Mt. Victoria i Myanmar (Burma).
Arten er  beskrevet første gang i marts 2010 i
Acta Phytotaxonomica et Geobotanica som Doritis natmataungensis.
(Acta Phytotax. Geobot. 60(3):167-170 (2010).
De fleste er enige om, at  slægten tidligere anerkendt som  Dortis må klassificeres under slægten Phalaenopsis - derfor er den nye art opført her.
Se billeder af den nye spændende art hos Allain Brochard her.

Phalaenopsis pallens - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Lindley 1864)
syn. Trichoglottis pallens; Stauroopsis pallens; Phal. lueddemanniana var. pallens

intet billede


var. trullifera (Sweet 1969)

intet billede


forma alba  (EA Christenson 2001)

intet billede


var. denticulata (Reichenbach 1888 / Sweet 1969)


Phalaenopsis pantherina - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Reichenbach 1864)

intet billede


forma alba (ikke formelt beskrevet)

   

Phalaenopsis parishii - subgenus Parishianae


Typen (Reichenbach 1865)
syn. Polychilos parishii; Grafia parshii


var. alba
(ikke formelt beskrevet )


var. 'Purple lip'
(ikke formelt beskrevet)

 

Phalaenopsis petelotii - subgenus Parishianae

intet billede


Typen (A. Petelot 1933/Mansfeld )

    Bemærk:
Arten er ikke alment anerkendt og regnes af de fleste for at være synonym med Phal. gibbosa -  eventuelt en lokal underart eller ganske enkelt en farvevariant.
Plantens vækst er imidlertid beskrevet som meget kraftigere, med større og rundere blade, der også er mørkere grønne end gibbosa - og selv om blomsterne minder om hinanden, så er der stor forskel i farverne.
Status er således uafklaret.

Phalaenopsis phillipinensis - subgenus Phalaenopsis - section Phalaenopsis

 


Typen (Golamco / Fowlie & Tang 1987)

     

Phalaenopsis pulcherima - subgenus Phalaenopsis - section Esmeralda

 


Typen (JJ. Smith 1933)
syn. Doritis pulcherima

intet billede


forma alba (Gruss & Roeth 1999 / EA Christenson 2001)

Denne klon stammer fra Seidenfadens indsamling - deraf navnet.


forma alba
Klon: 'Gunner Seidenfaden'

intet billede


forma albiflora (Reichenbach1877 / EA Christenson 2001)

 

intet billede


var. Champornensis (navnet anvendtes ofte om peloriske former, men er aldrig anerkendt formelt)


pelorisk alba-form
(aldrig anerkendt som en særlig form botanisk set)

intet billede


forma coerulea
(Fowlie 1969 / EA Christenson 2001)

intet billede


forma coerulea - var. aquinii


var. 'Esmeralda' (= semi-alba?)
(-)

     

Phalaenopsis pulchrae - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Reichenbach 1891 / Sweet)
syn. Phalaenopsis lueddemanniana var. purpurea

intet billede


var. alba

   

Phalaenopsis reichenbachiana - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Reichenbach & Sander 1882)
syn Polychilos reichenbachiana; Phal. sumatrana var. kimballiana

    Bemærk:
Meget sjælden i kultur. Træffes af og til som Phal. fasciata, som den ret let kan forveksles med. Der er dog både forskel i læbens udformning, en fladere og større blomst og i farverne, der er angives blegere hos denne art.
Formodentlig er de fleste i kultur utilsigtede hybrider mellem denne og Phal. fasciata, da de er udbredt forvekslede igennem årene.

Phalaenopsis regnieriana - subgenus Phalaenopsis - section Esmeralda

 


Typen (Reichenbach 1887)
syn. Doritis regnieriana

     

Phalaenopsis robinsonii - subgenus Polychilos - section Amboinenses

 

intet billede


Typen (JJ Smith 1917)

    Bemærk:
Denne art har aldrig været under kultur, og der kendes vist kun det ene eksemplar, der ligger til grund for beskrivelsen.
Den regnes for at være uddød.

Phalaenopsis rofino - subgenus Polychilos - section Amboinenses / Phalaenopsis rufino


Typen (? ~1997)

    Bemærk:
Denne nye art skulle kun være  fundet i ét eksemplar  sidst i 1990'erne på Flores. Der skulle være fremstillet et mindre antal meristem-formerede eksemplarer, hvoraf et par stykker er kommet til Danmark.
Den skal minde meget om en Phal. violacea alba, som den er nært beslægtet med.
Andre opfatter den som en naturlig hybrid mellem en Phal. floresensis alba x micholitzii. Denne hybrid er registreret under navnet Phal.
Brother Trekkie.
Arts-status er således ikke afklaret.
Navnet er i øvrigt ang. også brugt lokalt på Flores for Phal. floresensis - frem for alt de meget grønlige typer.

Phalaenopsis rundumensis - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Cribb & Lamb 2012)

intet billede


forma flava

  Arten er beskrevet ud fra planter fra Tenom Orchid Center på Borneo, hvor planterne skulle være indsamlet sammen med Phal. gigantea fra skovene omkring byen Rundum. Det angives, at den er udryddet i området allerede!
Den minder om Phal. doweryënsis til forveksling - men læben er anderledes. Der er sågar publiceret et billede af en flava-form - men uden formel beskrivelse

Phalaenopsis sanderiana - subgenus Phalaenopsis - section Phalaenopsis

 


Typen (Reichenbach 1882)
syn. Phal. amabilis var
. aphrodite - subsp. sanderiana

intet billede


var. marmorata
(Reichenbach 1883)

intet billede


forma alba
(Veitch / EA Christenson 2001)

intet billede


subvar. punctata
(Veitch 1891)


Phalaenopsis schilleriana - subgenus Phalaenopsis - section Phalaenopsis

 

intet billede


Typen (Reichenbach 1860)

intet billede


forma immaculata (EA Christenson 2001)

intet billede


forma alba (Veitch / EA Christenson 2001)

intet billede


var. splendens (Warner 1878)


Phalaenopsis speciosa - subgenus Polychilos - section Zebrinae

intet billede


Typen (Reichenbach 1881)


var. christiana (Reichenbach 1882)

intet billede


var. imperatrix (Reichenbach 1882)

Benærk:
Denne art har været regnet for generelt at være forsvundet fra kulturen og uddød i naturen på grund af over-indsamling. Det ville således være ganske bemærkelsesværdigt, hvis den skulle dukke op igen (Bernhard Legrelle).
I 2008 skulle genetisk kortlægning imidlertid  have godtgjort, at arten faktisk eksisterer i kultur som selvstændig art og er forskellig fra, men meget tæt beslægtet med Phal. tetraspis. Dette er  ikke alment anerkendt - men arten optræder igen på markedet.

Phalaenopsis stobartiana - subgenus Aphyllae

intet billede


Typen (Reichenbach 1877))
syn. Phalaenopsis wightii var. stobartiana; Kingidium Stobartianum;

     

Phalaenopsis stuartiana - subgenus Phalaenopsis - section Phalaenopsis

2 billeder af Lasse Nielsen.


Typen (Reichenbach 1881)
syn. Phal. schilleriana var. stuartiana


forma nobilis
(Reichenbach / EA Christenson 2001)

intet billede


forma punctatissima
(Reichenbach / Christenson 2001)

intet billede


var. bella
(ikke formelt anerkendt)


Phalaenopsis sumatrana - subgenus Polychilos - section Zebrinae


Typen (Korthals & Reichenbach 1860)

intet billede


var. alba (Wilson 1915)

intet billede


var. paucivittata (Reichenbach 1882)

intet billede


var. zebrina (ikke formelt beskrevet )

intet billede


var. kimballiana (ikke set siden første-beskrivelsen)

intet billede


'South Thailand'

intet billede


'Green'

Bemærk:
Var. zebrina er af bl.a. Christenson betragtet som synonym for Phal. sumatrana, men nyere genetisk forskning (Chi-Chu Tsai 2003) tyder på, at den faktisk må betragtes som selvstændig art, der ydermere må betragtes som en fælles stam-art, som både Phal. corningeana og Phal. sumatrana har udviklet sig videre fra.
Dette er ikke alment anerkendt (sept. 2009)

Phalaenopsis taenialis - subgenus Aphyllae

intet billede


Typen (JD Hook 1833 / Christenson & Pradhan 1986)
syn. Aerides taenialis; Doritis taenialis; Kingiella taenialis; Kingidium taenialis; Polychilos taenialis

     

Phalaenopsis tetraspis - subgenus Polychilos - section Zebrinae


Typen (Reichenbach 1968)
syn. Phal. sumatrana var. alba; Phal. sumatrana var.
tetraspis

i


var. 'alba'
(ikke formelt beskrevet)


var. speciosa (-)
Klon 'C1'

Bemærk:
I 2008 er der publiceret genetiske undersøgelser, der peger på, at Phal. tetraspis var. speciosa "C1" faktisk kan opfattes som en selvstændig art - altså Phal. speciosa, som man ellers har anset for at være forsvundet fra kulturen.
Denne rapport er bestemt ikke alment accepteret. Manges erfaringer med produktion af denne type synes at modbevise denne opfattelse.
Grunden kan være, at de to arter er så tæt beslægtet, at de ofte er forvekslet og derfor sammenblandede i kulturen.
Andre har fremført, at C1 skyldes krydsning med Phal. corningiana på et tidspunkt - muligvis i naturen.
Status er indtil videre uafklaret.
Det skal også bemærkes, at jeg ikke véd, om klonen 'Red' er botanisk eller fremavlet under kultur.


var. 'Red' x self
(ikke formelt beskrevet)

intet billede


'Blue Lip'

intet billede


'Green'

 

Phalaenopsis thailandica - subgenus Parishianae

intet billede


Typen (Gruss, Roeth 2009)

i

  Bemærk:
Helt ny adskillelse af en geografisk population af planter, der indtil man i en artikel i "Die Orchidee 60 (1/2):114-117: 2009' udnævner denne som en ny art, der afviger fra Phal. gibbosa, som den tidligere har været regnet for at tilhøre.
Nu skulle Phal gibbosa således kun dække over, hvad man tidligere kaldte 'alba'-formen.
Ikke alle anerkender denne nye opsplitning.

Phalaenopsis thalebanii - subgenus Polychilos


Typen (Seidenfaden 1988)

i


-


-

Bemærk:
Der er stor konfussion vedrørende denne art. Christenson anerkendte således ikke thalebanii som en art - men gjorde det på baggrund af planter, vi nu véd var af 'chattalada'-formen - og kun få af de planter, der idag er kendt på markedet som thalebanii ligner  de primære billeder af Nik Fahmi (Vortex) fra Malaysia.
Christenson's afvisning af arten skete på et fejlagtigt grundlag  - og bør derforregnes for at være ugyldig indtil yderligere undersøgelser har klarlagt forholdene.
Efter at have læst Seidenfadens originale beskrivelse og tegninger, er det min faste overbevisning, at der er planter af denne art på markedet - som afviger klart fra Phal. cornu-cervi!

Phalaenopsis venosa - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Shim & Fowlie 1983)

intet billede


var. / klon: 'Dark' (ikke formelt beskrevet)

intet billede


var. / klon: 'Red' (ikke formelt beskrevet)

intet billede


var. ochracea  (ikke formelt beskrevet)


Phalaenopsis violacea - subgenus Polychilos - section Amboinenses


Typen (Witte 1869) (Sumatra type)
syn. Polychilos violacea

i


forma alba
(EA Christenson 2001)


forma coerulea  
(Braem / EA Christenson 2001)

intet billede


var. punctata  
(Reichenbach 1884)


var. Mentawei (-)


Malaysia type (ikke formelt beskrevet)


Malaysia  - farvemættet type

Bemærk:
Phal. violacea dufter anderledes end Phal. bellina - hvilket blot er én af flere forskelle de to arter imellem (se under bellina). Begge dufter pragtfuldt!
Phal. bellina's duft skyldes 2 aromatiske stoffer  i en blanding bestående af
64% geraniol og 36%  linalool.
Phal. violacea indeholder også disse stoffer - men i blanding med 55%  elemycin og 27% cinnamonylalkohol - altså skyldes den anderledes duft her overvejende de sidstnævnte stoffer.

Der er moleculær-genetiske resultater (Chi-Chu Tsai 2003), der tyder på, at var. Mentawei måske burde anerkendes som helt selvstændig art, forskellig fra begge de to andre.
Den skulle have længere stængler end dem begge - og større blomster end violacea, samt have en anderledes udformet læbe end de to andre.
Duften er på min plante meget forskellig fra andre violacea - meget kanel-agtig.


Phalaenopsis viridis - subgenus Polychilos - section Fuscatae


Typen (JJ Smith 1907)
syn. Polychilos viridis

intet billede


var. flava  (-)

   

Phalaenopsis wilsonii - subgenus Aphyllae


Typen (Rolfe 1909)

     

Phalaenopsis zebrina - subgenus Zebrinae


Typen (Witte 1860)

    Bemærk:
Arten er af bl.a. Christenson betragtet som synonym for Phal. sumatrana, men nyere genetisk forskning (Chi-Chu Tsai 2003) har godtgjort, at arten faktisk må betragtes som selvstændig art, der ydermere må betragtes som en fælles stam-art, som både Phal. corningeana og Phal. sumatrana har udviklet sig videre fra.
Dette er ikke alment anerkendt (sept. 2009).

Kilder: EA Christenson: "Phalaenopsis - a monograph", Timber Press 2001; Internet: Alain Brochart:  "Les Orchidées Phalaenopsis botaniques et hybrides primaires"; Internet, Bernhard Legrelle: "Especes Phalaenopsis ... "; Internet, Wolfgang Apel, http://www.parishianae.de