Orchis ustulata


   

  Artsliste  


Copyright
Kenth Esbensen


24.05.17: Bakkegøgeurt findes her i landet kun vildtvoksende i Nordjylland - men kan købes fra gartnerier i bla. Belgien, hvor jeg har fået mine planter fra. Dette er den første blomstring hos mig. De øvrige har meget mindre blomster i år - men jeg håber på forbedring næste år!
Planterne har alle klaret den første overvintring i den plantesæk, jeg satte dem i efter tilsætning af grus, kattegrus og knust pimpsten.