Zygopetalum (Yolanda x Blackii) x Skippy Ku 


 

 

 Denne plante er fotograferet i Odense Zoo / 2005Copyright Kenth Esbensen