Spathoglottis plicata 'Apricot Shade'
Copyright
Kenth Esbensen