Prosthechea Green Hornet (= Epidendrum Green Hornet = Encyclia cochleata x Epidendrum lancifolium = Prosthechea cochleata x Prosthechea trulla )


   Copyright Kenth Esbensen