Pholidota rubra


    Copyright ©
Kenth Esbensen


09.09.07: Pholidota-arterne kaldes på amerikansk for "Rattlesnake orchids" - klapperslange-orkidéer - på grund af de endnu ikke åbnede blomsterskafters udseende, der minder om klapperslangernes 'rangle'. Lidt af fænomenet kan anes øverst på billedet til venstre.
Efterhånden som blomsterne åbnes, snor klasen sig omkring sin egen akse, så man kan se de små individuelle blomster præsenteret fra alle sider.