Phalaenopsis violacea - syn. Phalaenopsis violacea var. sumatrana


   Copyright ©
Kenth Esbensen


14.10.08: Efter at den oprindelige opfattelse af Phal. violacea som forekommende i to naturligt forekommende varianter - en Borneo-type og en Sumatra-type - blev ændret til en erkendelse af, at der er tale om to forskellige arter, blev Borneo-typen anerkendt under navnet Phal. bellina, så er det jo sjovt pludseligt at finde andre udlægninger af naturhistorien. Faktisk har vi her endnu et eksempel på, at der omtales og markedsføres varianter og endda arter, der ganske enkelt ikke er videnskabeligt beskrevne - eller ikke anerkendt af andre taxonomer.
Siden optræder så også en type Phal. violacea fra den Malayiske halvø - som afgjort også ligner Sumatra-typen mere end bellina fra Borneo - men som også har forskelle fra den her viste art.
Arts-sammenhængene er så vidt jeg ved kke afklaret endnu - og relativt nylige (men ikke videnskabeligt u-imodsagte) genetiske studier har kompliceret sagen yderligere ved at antyde, at den opdeling i violacea og bellina måske ikke engang er rimelig!
- Og det endda selv om blomsterne ikke ligner hinanden ret meget - og at forskellene ifølge litteraturen er genetisk stabile! Personligt har jeg ingen viden på det område.
Indtil videre står jeg altså af her - og glæder mig over, at jeg både har flere anerkendte varianter af violacea, af bellina og også Mentawei-typen, som måske oven i købet en dag anerkendes som en selvstændig art.

06.06.07: Det var bedre - farverne på de nye billeder er heldigvis korrekte - i modsætning til de første, hvor der skete mærkelige ting, da jeg gemte billedet til anvendelse på internettet. Blomsten her er tydeligt mindre end Phal. bellina - og den dufter heller ikke helt så kraftigt. Forskellen i farven, duften og udformningen af petaler og sepaler gør det lidt vanskeligt at forstå, at Phalaenopsis bellina og Phal. violacea indtil for relativt nyligt blev regnet for at tilhøre samme art.