Phalaenopsis violacea - Malaysia type
Copyright ©
Kenth Esbensen


14.10.08: Der hersker åbenbart stadig stor forvirring omkring Phal. violacea - og om Phal. bellina artsmæssigt kan adskilles fra det, som oprindeligt blev opfattet som samme art. Nyere genetisk kortlægning har åbenbart ikke gjort det nemmere - for mens man netop lige havde besluttet at adskille violacea og bellina, så trækker enkelte af de nye undersøgelser i den anden retning - at der rent faktisk er tale om samme art!
Helt utåleligt bliver det så, når mange nu mener, at der ud over en violacea-form fra Borneo (= bellina) også må adskilles mellem en form fra Sumatra og fra den Malaysiske halvø!
- Og dertil kommer den anerkendte form fra Mentawei - som man allerede har overvejet, om den ikke er en helt selvstændig art!
Denne her skulle være af den Malaysiske variant - og den afviger da noget fra den Sumatra-type, som jeg desværre allerede har mistet igen - men om de er så forskellige, at de må regnes for adskildte varianter, må vi lade taxonomerne om at afgøre.
Hvis de da kan blive enige .... - dén diskussion har vist eksisteret i mange år efterhånden ....