Phalaenopsis reichenbachiana


 Copyright ©
Kenth Esbensen


27.05.09: Denne plante har jeg købt som en Phal. fasciata - men jeg synes med det samme, da blomsten begyndte at folde sig ud, at den bestemt ikke lignede min anden Phal. fasciata. Netop fasciata er ofte forvekslet med reichenbachiana - selv om der er meget tydelige forskelle i læben. Der ud over er blomsten på denne art både større og meget fladere i formen end fasciata - og efter min mening passer det hele på denne plante - det må næsten med sikkerhed være en Phal. reichenbachiana - og i mine øjne ser den artsren ud, efter de beskrivelser, der foreligger på internettet.
Da de to ligner hinanden så meget, er de som sagt ofte forvekslet - og derfor også ofte blandet sammen i avlen. Mange mener derfor, at artsrene planter næppe findes i kultur mere. Denne her svarer imidlertid efter min opfattelse fuldkommen til beskrivelser af arten i litteraturen.
Det skal bemærkes, at da Sweet tegnede detail-tegningen af læben, skete det ud fra et opblødt eksemplar af en tør blomst - og tegnede derfor nogle markante , kantede 'ører' yderst på læben, der ifgl. Chistenson ikke genfindes på friske blomster.
Det skal også nævnes, at denne plante bestemt ikke er blegere i farverne i blomsterne , end fasciata, som nogle kilder nævner som en forskel.
Andre er helt uenige - og det gør det jo noget vanskelligere for os amatører!