Phalaenopsis pulcherima 'alba' - peloric (syn. Doritis pulcherima - forma alba - pelorisk form)


   Copyright ©
Kenth Esbensen


07.08.07: Peloriske former er ifølge litteraturen slet ikke sjældne  hos denne art - men dette er da nok en af de mere spændende - utroligt smuk med de gule "sidelapper" på petalerne også!
- Jeg købte ellers planten for at være en almindelig alba-form - så dér kan man bare se! Det er også interessant, at de ellers renhvide sepaler, petaler og læbens midterlap også har en svag violet tone mod kanterne. På internettet kan jeg se, at min plante langt fra er den eneste af slagsen - men den afvigelse fra det renhvide er vist heller aldrig formelt beskrevet som en variant for sig. Om formen udelukkende er opstået under kultur ved en genetisk mutation, eller om den er naturligt forekommende, som de almindelige alba-former, véd jeg ikke.
Jeg kan også fortælle, at denne plantes vækst og bladenes udformning også afviger betydeligt fra den forrige alba-form - ved at være langt større og kraftigere i væksten og bladene mere tilspidsede end på den forrige.
De peloriske former af Phal. pulcherima har tidligere uformelt været kaldt Doritis champornensis - men det er aldrig blevet formelt publiceret og anerkendt som en egentlig botanisk variant.
Christenson (2001) kaldte disse former for "a teratologic monstrosity" - og fravalgte således også at anerkende dem som egentlige varianter med begrundelse i, at der jo er tale om vanskabninger!
- Selv om han naturligvis for så vidt har ret - så er det jo et faktum, at den slags varianter tydeligvis forekommer ret hyppigt hos denne art (som det også gør hos enkelte andre) - og så bør disse varianter efter min mening også anerkendes som så.