Mokara  (?) som er en hybrid mellem Arachnis x Ascocentrum x Vanda?En smuk, lille art - men jeg er ikke sikker på navnet!Copyright © Kenth Esbensen