Encyclia garcianum
Copyright ©
Kenth Esbensen


10.03.08: Jeg véd ikke, hvad der er årsagen til, at min plante her har så svært ved at få åbnet blomsterne fuldt ud, så jeg kan få bedre billeder. Muligvis har den været holdt for tørt før jeg købte den - det vil måske vise sig ved næste blomstring. Planten er under alle omstændigheder i fin vækst - og skal pottes om, så snart den er afblomstret!
Den dufter i øvrigt dejligt - men ikke særlig kraftigt.