Coelogyne speciosa subsp. fimbriata


   

 Copyright ©
Kenth Esbensen


06.01.10: Jeg købte denne som en erstatning for min skrantende Coelogyne salmonicolor - men det afslører farven, læbens hel anderledes udformning og blomstringens karakter, at der ikke er tale om. Læben og farverne passer rimeligt godt på Coel. speciosa subsp. fimbriata ifgl. Dudley Clayton's "The Genus Coelogyne - a synopsis" fra 2002. Helt sikker er jeg dog ikke, idet der teoretisk også godt kan være tale om en hybrid, der overvejende har Coel. speciosa i ophavet. Jeg finder dog, at denne blomst og især læben passer 100% på beskrivelsen og tegningen af de forskellige arters læber i bogen, så jeg tror faktisk, at jeg hermed har fået føjet den 3. underart sf Coel. speciosa til samlingen!
Der er i øvrigt et samtidigt blomstrende 3. blomsterskaft på planten - som afslører, at der må være tale om to planter i samme potte, selv om det ikke umiddelbart kan ses - for blomsten her er væsentligt mindre og er mere grøn end brun - men med en stort set tilsvarende læbe - formodentlig Coel. speciosa subsp. incarnata!
- Dér kan man bare se ........