Bulbophyllum medusae


 Copyright © Kenth Esbensen


Dette er den ren-hvide form, uden prikker, som mange andre kloner har. Jeg har fundet modstridende oplysninger om hvorvidt dette er den oprindeligt beskrevne art - altså 'Typen' - eller om det er en alba-form.